Мета та завдання навчальної дисципліни «Загальна ентомологія»

 Загальна ентомологія є нормативною навчальною дисципліною для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 202 «Захист і карантин рослин».

  Мета вивчення дисципліни – засвоїти теоретичні основи курсу і сформувати у здобувачів систему знань з морфології, анатомії, фізіології, біологічних особливостей розмноження та розвитку комах, різноманітності видів та внутрішньовидових форм, їх взаємодію між собою та із зовнішнім середовищем. 

 Завдання навчальної дисципліни зводиться до оволодіння сутністю зовнішньої та внутрішньої будови тіла комах, способу життя, сучасних методів і принципів їх систематики та класифікації.

  Міждисциплінарні зв’язки

Перелік дисциплін,  які потрібні  для вивчення загальної ентомології: агрозоологія, агрометеорологія, ботаніка.

Перелік дисциплін, вивчення яких безпосередньо базується на вищеназваній дисципліні: сільськогосподарська ентомологія, біологічний захист рослин від шкідливих організмів, прогноз розвитку шкідників, моніторинг шкідників с-г культур, карантин рослин, технічна ентомологія, екологія комах.