Метою дисципліни є засвоєння закономірностей розвитку і життєдіяльності основних груп мікроорганізмів, а також їх значення в процесах кругообігу речовин в природі, ознайомлення з основними поняттями і особливостями життєвого циклу вірусів, вивчення впливу різних факторів навколишнього середовища на життєдіяльність мікроорганізмів з метою стимулювання бажаних мікробіологічних процесів і гальмування шкідливих. 

Завдання курсу – засвоїти основні поняття про загальні принципи розвитку мікроорганізмів та вірусів, найважливіші мікробіологічні процеси у природі, а також оволодіти практичними прийомами роботи в мікробіологічній лабораторії.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

-морфологію і особливості будови основних таксономічних груп мікроорганізмів, характер їх живлення; 

-основи систематики мікроорганізмів; 

-взаємовідносини мікроорганізмів з вищими рослинами і можливості активного впливу на них;

-роль мікроорганізмів у кругообігу речовин у природі та у виробництві біологічно активних речовин; 

-діяльність різних фізіологічних груп мікроорганізмів у ґрунті;

-методи виділення із ґрунтів і ризосфери рослин різних агрономічно-цінних груп мікроорганізмів, визначення їх кількості, складу та активності;

вміти:

-готувати поживні середовища для культивування мікроорганізмів;

-оволодіти мікроскопічними методами вивчення мікроорганізмів;

-визначати морфологічний склад мікробіоценозу об’єктів;

- вести облік агрономічно-цінних груп мікроорганізмів в ґрунті.Передбачається ознайомлення з основними групами мікроорганізмів та їх біохімічною діяльністю, вивчення впливу різних факторів навколишнього середовища на життєдіяльність мікроорганізмів з метою стимулювання бажаних мікробіологічних процесів і гальмування шкідливих. Метою дисципліни є формування знань з основ мікробіології для подальшого їх застосування в навчанні та професійній діяльності. 

Завдання курсу – засвоїти основні поняття про загальні принципи розвитку мікроорганізмів та найважливіші мікробіологічні процеси у природі, а також оволодіти практичними прийомами роботи в мікробіологічній лабораторії.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

-морфологію і особливості будови основних таксономічних груп мікроорганізмів, характер їх живлення; 

-основи систематики мікроорганізмів; 

-взаємовідносини мікроорганізмів з вищими рослинами і можливості активного впливу на них;

-роль мікроорганізмів у кругообігу речовин у природі та у виробництві біологічно активних речовин; 

-діяльність різних фізіологічних груп мікроорганізмів у ґрунті;

-методи виділення із ґрунтів і ризосфери рослин різних агрономічно-цінних груп мікроорганізмів, визначення їх кількості, складу та активності;

вміти:

-готувати поживні середовища для культивування мікроорганізмів;

-оволодіти мікроскопічними методами вивчення мікроорганізмів;

-визначати морфологічний склад мікробіоценозу об’єктів;

-вести облік агрономічно-цінних груп мікроорганізмів в ґрунті.