Передбачається вивчення елементів, зв’язків та аналіз системи функціонування ринку землі і нерухомого майна в умовах ринкових відносин, аналіз різних технологій оцінки землі і нерухомості, ринкових процесів при купівлі – продажі, обміні, даруванні та іншими операціями з об’єктами нерухомості, міжнародного досвіду розвитку макро- і мікроекономіки, а також управління і організації ринкових відносин.

 Мета. Викладання навчальної дисципліни є формування у бакалаврів теоретичних і практичних знань щодо вивчення системи функціонування ринку землі і нерухомості в умовах ринкових відносин, ринкових процесів при операціях з об'єктами нерухомості, організації ринкових відносин та інше.

 Студент повинен вміти: 

- аналізувати і використовувати на практиці технології оцінки землі і нерухомості для ринкових потреб; - проводити аналіз елементів ринку; - ефективно використовувати основи управління ринковими відносинами; - застосовувати знання основ функціонування ринку землі і нерухомості.

Студент повинен знати:

 - вивчення дисципліни повинно передувати засвоєнню дисциплін «Земельний кадастр» і «Земельне право». - знання даної дисципліни потрібне студентам для розроблення курсових проектів, відпрацювання навичок з практичної діяльності.