Метою викладання навчальної дисципліни є засвоїти теоретичні та практичні основи курсу, в узагальненому вигляді набути необхідні знання з вибору енергетичних засобів для виконання технологічних процесів в рослинництві.

Завдання – зводиться до оволодінням обґрунтованим вибором тракторів для виконання технологічних процесів з вирощування і збирання с.-г. культур, вибору засобів для їх транспортного забезпечення; виконанням регулювань робочого обладнання та вибором і встановленням необхідних параметрів ходових систем тракторів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

– призначення, загальну будову, агротехнічні і експлуатаційні характеристики, технологічні регулювання енергетичних засобів;

– системи автоматичного управління і контролю сучасних тракторів та мобільних енергетичних засобів;

– основи електрифікації та автоматизації с.-г. виробництва: використання електроенергії та електротехнологій в рослинництві.

вміти:

– використовувати знання агрономічних та техніко-експлуатаційних характеристик, технологічних регулювань енергетичних засобів у разі їх вибору для виконання технологічних і допоміжних операцій у рослинництві, визначати їх техніко-економічні показники;

– використовувати знання основ електрифікації та автоматизації с.-г. виробництва в електротехнологіях, під час експлуатації електричного приводу, освітлення та опромінення.