Біологічний захист рослин є прикладною галуззю знань. Метою курсу є вивчення можливостей використання живих організмів, продуктів їх життєдіяльності та біологічно активних речовин, зокрема зоофагів, ентомопатогенних мікроорганізмів, гербіфагів, антибіотиків, феромонів, ювеноїдів, біологічно активних речовин, що регулюють розвиток та розмноження шкідливих організмів рослин, а також технологій  їх практичного використання у захисті сільськогосподарських рослин від шкідників, хвороб та бур’янів.Біологічний захист рослин є прикладною галуззю знань. Метою курсу є вивчення можливостей використання живих організмів, продуктів їх життєдіяльності та біологічно активних речовин, зокрема зоофагів, ентомопатогенних мікроорганізмів, гербіфагів, антибіотиків, феромонів, ювеноїдів, біологічно активних речовин, що регулюють розвиток та розмноження шкідливих організмів рослин, а також технологій  їх практичного використання у захисті сільськогосподарських рослин від шкідників, хвороб та бур’янів.201 "Агрономія"«Фітосанітарний моніторинг»

Мета навчальної дисципліни – формування у студентів професійних знань та умінь щодо визначення фітосанітарного стану агроценозів та прогнозування розвитку шкідливих організмів рослин, установлення доцільності заходів захисту рослин від хвороб і шкідників.

Основними завданнями фітосанітарного моніторингу є:

·                   контроль за появою, розповсюдженням і розвитком шкідливих організмів рослин;

·                   регулярна інформація відповідних державних органів і землекористувачів про результати моніторингу, порядок, обсяги і строки проведення відповідних заходів захисту рослин від шкідливих організмів;

·                   виявлення змін у видовому складі, розвитку і поширеності шкідливих організмів залежно від екологічних та антропогенних факторів;

·                   прогноз втрат урожаю сільськогосподарських культур від шкідливих організмів, визначення їх шкідливості та ефективності проведених заходів захисту;

·                   розробка прогнозів розвитку основних шкідливих організмів рослин різної завчасності.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати:

·     основні теоретичні та практичні аспекти фітосанітарного моніторингу та прогнозу розвитку шкідників і хвороб рослин;

·     структуру і завдання державних органів захисту і карантину рослин;

·     фактори, від яких залежить динаміка розвитку хвороб і шкідників рослин;

·     методики моніторингу хвороб і шкідників сільськогосподарських культур;

·     основні види прогнозів розвитку хвороб і шкідників рослин та технологію їх розробки.

вміти:

·     визначати фітосанітарний стан сільськогосподарських культур (наявність інфекційного початку, поширеність, розвиток хвороб тощо) та прогнозувати його зміни;

·     визначати рівень можливих втрат, доцільність проведення захисних заходів, обґрунтовано їх планувати, проводити адаптацію систем захисту рослин відповідно до фітосанітарного стану.


Мета та завдання навчальної дисципліни

«Прогноз розвитку хвороб сільськогосподарських культур»

 

Мета навчальної дисципліни – формування у студентів професійних знань та умінь щодо визначення фактичного розвитку хвороб та їх прогнозування, установлення доцільності заходів захисту рослин.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати:

·        основні теоретичні та практичні аспекти прогнозу хвороб рослин;

·        структуру і завдання державних органів захисту і карантину рослин;

·        фактори, від яких залежить динаміка розвитку хвороб;

·        методики моніторингу хвороб сільськогосподарських культур;

·        основні види прогнозів і технологію їх розробки.

вміти:

·        визначати фіто санітарний стан сільськогосподарських культур (наявність інфекційного початку, поширеність, розвиток хвороб тощо) та прогнозувати його зміни;

·        визначати рівень можливих втрат, доцільність проведення захисних заходів, обґрунтовано їх планувати, проводити адаптацію систем захисту рослин відповідно до фіто санітарного стану.