Мета дисципліни: підготовка високоосвічених, здорових, гармонійно розвинених, компетентних у вибраній спеціальності фахівців агропромислового комплексу з високою творчою і громадською позицією, готових до довголітньої високопродуктивної праці і захисту інтересів української держави; послідовне формування фізичної культури особистості фахівця відповідного рівня освіти; підвищення функціональних можливостей організму засобами фізичної культури; сприяння всебічному гармонійному розвитку, відмова від шкідливих звичок, покращення розумової і фізичної працездатності; формування думки про систематичні заняття фізичними вправами з урахуванням особливостей їх майбутньої професії.

 Завдання:                                                                                                                                        - закладення основ здорового способу життя та профілактики порушень функцій організму людини у процесі життєдіяльності;                                                                               - виховання у студентської молоді мотивації до систематичних занять фізичними вправами протягом всього життя з метою фізичного самовдосконалення;                                 - формування практичних знань і навичок з основ методики самоконтролю в процесі фізичного вдосконалення, оцінки фізичного стану та рівня фізичної підготовленості;           - долучення здобувачів університету в фізкультурно-спортивну діяльність кафедр, факультетів для творчого засвоєння цінностей фізичної культури і спорту з метою підготовки їх до майбутньої професії;                                                                                             - набуття знань з метою забезпечення здорового способу життя і навчання прикладному їх використанню;                                                                                                                               - набуття теоретичних, практичних знань та вдосконалення спортивно-технічних умінь і навичок з обраного виду спорту;                                                                                                     - підвищення функціональних можливостей організму під час занять з обраного виду спорту;                                                                                                                                                 - розвиток і вдосконалення фізичних якостей та спортивної майстерності під час занять з обраного виду спорту.                                                                                                                         У результаті вивчення дисципліни:                                                                                               ЗНАТИ                                                                                                                                                - місце фізичної культури і спорту в системі загальнолюдських цінностей, забезпечення здоров'я і фахової діяльності;                                                                                                           - основні положення організації навчального процесу з фізичного виховання в ХНАУ    ім. В.В. Докучаєва;                                                                                                                           - основні компоненти здорового способу життя й ролі регулярної рухової активності у підвищенні стійкості організму людини до різних навантажень, професійних захворювань, шкідливих звичок;                                                                                                                             - самоконтроль під час занять фізичними вправами;                                                                   - засоби, принципи та методи розвитку рухових якостей (сила, швидкість, координація тощо);                                                                                                                                                 - тести і контрольні нормативи оцінки фізичної підготовленості (рухової підготовленості тощо);                                                                                                                                                 - основи технічної, тактичної та інтегральної підготовки в обраному виді спорту;                 - основи управління і контролю у спортивній підготовці в обраному виді рухової активності;                                                                                                                                          - структуру багаторічної підготовки в обраному виді рухової активності;                                  - основи рухового режиму, загальної і професійно-прикладної рухової підготовки фахівця на етапі становлення професійної майстерності;                                                                          - інноваційні фізкультурно-оздоровчі і спортивні технології;                                                    - методи рекреації.                                                                                                                  ВМІТИ                                                                                                                                              - використовувати в різних сферах діяльності знання, вміння та навички отримані в процесі навчання в університеті;                                                                                                    - використовувати фізичні вправи з метою збереження та зміцнення власного здоров'я і забезпечення фахової дієздатності;                                                                                                - дотримуватись гігієнічних вимог у процесі оздоровлення та спортивних тренувань;           - здійснювати обґрунтований вибір засобів розвитку основних психофізичних якостей;        - володіти змістом індивідуальної, групової та командної діяльності в обраному виді рухової активності;                                                                                                                            - виконувати тести та контрольні нормативи з рухової підготовленості.      Міждисциплінарні зв'язки: педагогіка, психологія, спортивна психологія, анатомія, вікова фізіологія, спортивні ігри, легка атлетика, ТМФВ, теорія спорту, біологія, хімія, фізика, валеологія.

Форма контролю: залік.

 

 


Мета дисципліни: підготовка високоосвічених, здорових, гармонійно розвинених, компетентних у вибраній спеціальності фахівців агропромислового комплексу з високою творчою і громадською позицією, готових до довголітньої високопродуктивної праці і захисту інтересів української держави; послідовне формування фізичної культури особистості фахівця відповідного рівня освіти; підвищення функціональних можливостей організму засобами фізичної культури; сприяння всебічному гармонійному розвитку, відмова від шкідливих звичок, покращення розумової і фізичної працездатності; формування думки про систематичні заняття фізичними вправами з урахуванням особливостей їх майбутньої професії.

 Завдання:                                                                                                                                         - закладення основ здорового способу життя та профілактики порушень функцій організму людини у процесі життєдіяльності;                                                                                 - виховання у студентської молоді мотивації до систематичних занять фізичними вправами протягом всього життя з метою фізичного самовдосконалення;                                                  - формування практичних знань і навичок з основ методики самоконтролю в процесі фізичного вдосконалення, оцінки фізичного стану та рівня фізичної підготовленості;              - долучення здобувачів університету в фізкультурно-спортивну діяльність кафедр, факультетів для творчого засвоєння цінностей фізичної культури і спорту з метою підготовки їх до майбутньої професії;                                                                                                                 - набуття знань з метою забезпечення здорового способу життя і навчання прикладному їх використанню;                                                                                                                                     - набуття теоретичних, практичних знань та вдосконалення спортивно-технічних умінь і навичок з обраного виду спорту;                                                                                                     - підвищення функціональних можливостей організму під час занять з обраного виду спорту;                                                                                                                                                 - розвиток і вдосконалення фізичних якостей та спортивної майстерності під час занять з обраного виду спорту.                                                                                                                         У результаті вивчення дисципліни:                                                                                               ЗНАТИ                                                                                                                                                - місце фізичної культури і спорту в системі загальнолюдських цінностей, забезпечення здоров'я і фахової діяльності;                                                                                                           - основні положення організації навчального процесу з фізичного виховання в ХНАУ          ім. В.В. Докучаєва;                                                                                                                              - основні компоненти здорового способу життя й ролі регулярної рухової активності у підвищенні стійкості організму людини до різних навантажень, професійних захворювань, шкідливих звичок;                                                                                                                              - самоконтроль під час занять фізичними вправами;                                                                     - засоби, принципи та методи розвитку рухових якостей (сила, швидкість, координація тощо);                                                                                                                                                  - тести і контрольні нормативи оцінки фізичної підготовленості (рухової підготовленості тощо);                                                                                                                                                 - основи технічної, тактичної та інтегральної підготовки в обраному виді спорту;                 - основи управління і контролю у спортивній підготовці в обраному виді рухової активності;                                                                                                                                           - структуру багаторічної підготовки в обраному виді рухової активності;                                  - основи рухового режиму, загальної і професійно-прикладної рухової підготовки фахівця на етапі становлення професійної майстерності;                                                                                 - інноваційні фізкультурно-оздоровчі і спортивні технології;                                                        - методи рекреації.                                                                                                                  ВМІТИ                                                                                                                                               - використовувати в різних сферах діяльності знання, вміння та навички отримані в процесі навчання в університеті;                                                                                                                    - використовувати фізичні вправи з метою збереження та зміцнення власного здоров'я і забезпечення фахової дієздатності;                                                                                                  - дотримуватись гігієнічних вимог у процесі оздоровлення та спортивних тренувань;           - здійснювати обґрунтований вибір засобів розвитку основних психофізичних якостей;        - володіти змістом індивідуальної, групової та командної діяльності в обраному виді рухової активності;                                                                                                                            - виконувати тести та контрольні нормативи з рухової підготовленості.      Міждисциплінарні зв'язки: педагогіка, психологія, спортивна психологія, анатомія, вікова фізіологія, спортивні ігри, легка атлетика, ТМФВ, теорія спорту, біологія, хімія, фізика, валеологія.

Форма контролю: залік.

 

 


Мета дисципліни: підготовка високоосвічених, здорових, гармонійно розвинених, компетентних у вибраній спеціальності фахівців агропромислового комплексу з високою творчою і громадською позицією, готових до довголітньої високопродуктивної праці і захисту інтересів української держави; послідовне формування фізичної культури особистості фахівця відповідного рівня освіти; підвищення функціональних можливостей організму засобами фізичної культури; сприяння всебічному гармонійному розвитку, відмова від шкідливих звичок, покращення розумової і фізичної працездатності; формування думки про систематичні заняття фізичними вправами з урахуванням особливостей їх майбутньої професії.

 Завдання:                                                                                                                                         - закладення основ здорового способу життя та профілактики порушень функцій організму людини у процесі життєдіяльності;                                                                                 - виховання у студентської молоді мотивації до систематичних занять фізичними вправами протягом всього життя з метою фізичного самовдосконалення;                                                  - формування практичних знань і навичок з основ методики самоконтролю в процесі фізичного вдосконалення, оцінки фізичного стану та рівня фізичної підготовленості;              - долучення здобувачів університету в фізкультурно-спортивну діяльність кафедр, факультетів для творчого засвоєння цінностей фізичної культури і спорту з метою підготовки їх до майбутньої професії;                                                                                                                 - набуття знань з метою забезпечення здорового способу життя і навчання прикладному їх використанню;                                                                                                                                     - набуття теоретичних, практичних знань та вдосконалення спортивно-технічних умінь і навичок з обраного виду спорту;                                                                                                     - підвищення функціональних можливостей організму під час занять з обраного виду спорту;                                                                                                                                                 - розвиток і вдосконалення фізичних якостей та спортивної майстерності під час занять з обраного виду спорту.                                                                                                                         У результаті вивчення дисципліни:                                                                                               ЗНАТИ                                                                                                                                                - місце фізичної культури і спорту в системі загальнолюдських цінностей, забезпечення здоров'я і фахової діяльності;                                                                                                           - основні положення організації навчального процесу з фізичного виховання в ХНАУ          ім. В.В. Докучаєва;                                                                                                                              - основні компоненти здорового способу життя й ролі регулярної рухової активності у підвищенні стійкості організму людини до різних навантажень, професійних захворювань, шкідливих звичок;                                                                                                                              - самоконтроль під час занять фізичними вправами;                                                                     - засоби, принципи та методи розвитку рухових якостей (сила, швидкість, координація тощо);                                                                                                                                                  - тести і контрольні нормативи оцінки фізичної підготовленості (рухової підготовленості тощо);                                                                                                                                                 - основи технічної, тактичної та інтегральної підготовки в обраному виді спорту;                 - основи управління і контролю у спортивній підготовці в обраному виді рухової активності;                                                                                                                                           - структуру багаторічної підготовки в обраному виді рухової активності;                                  - основи рухового режиму, загальної і професійно-прикладної рухової підготовки фахівця на етапі становлення професійної майстерності;                                                                                 - інноваційні фізкультурно-оздоровчі і спортивні технології;                                                        - методи рекреації.                                                                                                                  ВМІТИ                                                                                                                                               - використовувати в різних сферах діяльності знання, вміння та навички отримані в процесі навчання в університеті;                                                                                                                    - використовувати фізичні вправи з метою збереження та зміцнення власного здоров'я і забезпечення фахової дієздатності;                                                                                                  - дотримуватись гігієнічних вимог у процесі оздоровлення та спортивних тренувань;           - здійснювати обґрунтований вибір засобів розвитку основних психофізичних якостей;        - володіти змістом індивідуальної, групової та командної діяльності в обраному виді рухової активності;                                                                                                                            - виконувати тести та контрольні нормативи з рухової підготовленості.      Міждисциплінарні зв'язки: педагогіка, психологія, спортивна психологія, анатомія, вікова фізіологія, спортивні ігри, легка атлетика, ТМФВ, теорія спорту, біологія, хімія, фізика, валеологія.

Форма контролю: залік.

 

 


Мета дисципліни: підготовка високоосвічених, здорових, гармонійно розвинених, компетентних у вибраній спеціальності фахівців агропромислового комплексу з високою творчою і громадською позицією, готових до довголітньої високопродуктивної праці і захисту інтересів української держави; послідовне формування фізичної культури особистості фахівця відповідного рівня освіти; підвищення функціональних можливостей організму засобами фізичної культури; сприяння всебічному гармонійному розвитку, відмова від шкідливих звичок, покращення розумової і фізичної працездатності; формування думки про систематичні заняття фізичними вправами з урахуванням особливостей їх майбутньої професії.

Завдання:                                                                                                                                          - закладення основ здорового способу життя та профілактики порушень функцій організму людини у процесі життєдіяльності;                                                                                    - виховання у студентської молоді мотивації до систематичних занять фізичними вправами протягом всього життя з метою фізичного самовдосконалення;                                                    - формування практичних знань і навичок з основ методики самоконтролю в процесі фізичного вдосконалення, оцінки фізичного стану та рівня фізичної підготовленості;               - долучення здобувачів університету в фізкультурно-спортивну діяльність кафедр, факультетів для творчого засвоєння цінностей фізичної культури і спорту з метою підготовки їх до майбутньої професії;                                                                                                                   - набуття знань з метою забезпечення здорового способу життя і навчання прикладному їх використанню;                                                                                                                                     - набуття теоретичних, практичних знань та вдосконалення спортивно-технічних умінь і навичок з обраного виду спорту;                                                                                                     - підвищення функціональних можливостей організму під час занять з обраного виду спорту;                                                                                                                                                   - розвиток і вдосконалення фізичних якостей та спортивної майстерності під час занять з обраного виду спорту.                                                                                                                           У результаті вивчення дисципліни:                                                                                          ЗНАТИ                                                                                                                                                - місце фізичної культури і спорту в системі загальнолюдських цінностей, забезпечення здоров'я і фахової діяльності;                                                                                                           - основні положення організації навчального процесу з фізичного виховання в ХНАУ ім. В.В. Докучаєва;                                                                                                                                             - основні компоненти здорового способу життя й ролі регулярної рухової активності у підвищенні стійкості організму людини до різних навантажень, професійних захворювань, шкідливих звичок;                                                                                                                               - самоконтроль під час занять фізичними вправами;                                                                     - засоби, принципи та методи розвитку рухових якостей (сила, швидкість, координація тощо);                                                                                                                                                   - тести і контрольні нормативи оцінки фізичної підготовленості (рухової підготовленості тощо);                                                                                                                                                   - основи технічної, тактичної та інтегральної підготовки в обраному виді спорту;                       - основи управління і контролю у спортивній підготовці в обраному виді рухової активності;

 - структуру багаторічної підготовки в обраному виді рухової активності;                       - основи рухового режиму, загальної і професійно-прикладної рухової підготовки фахівця на етапі становлення професійної майстерності;                                                                             - інноваційні фізкультурно-оздоровчі і спортивні технології;                                                         - методи рекреації.                                                                                                                  ВМІТИ                                                                                                                                                - використовувати в різних сферах діяльності знання, вміння та навички отримані в процесі навчання в університеті;                                                                                                                     - використовувати фізичні вправи з метою збереження та зміцнення власного здоров'я і забезпечення фахової дієздатності;                                                                                                   - дотримуватись гігієнічних вимог у процесі оздоровлення та спортивних тренувань;               - здійснювати обґрунтований вибір засобів розвитку основних психофізичних якостей;         - володіти змістом індивідуальної, групової та командної діяльності 

в обраному виді рухової активності;                                                                                                 - виконувати тести та контрольні нормативи з рухової підготовленості.           Міждисциплінарні зв'язки: педагогіка, психологія, анатомія, вікова фізіологія, ТМФВ, теорія спорту, біологія, хімія, фізика, валеологія.