Курс фізичного виховання передбачає комплексне вирішення виховних, освітніх і оздоровчих завдань. Підвищення рівня фізичної підготовки, оволодіння системою спеціальних знань, руховими уміннями і навиками забезпечують психофізичну готовність майбутніх спеціалістів до професійної діяльності, дозволяють їм застосовувати методи і засоби фізичної культури та спорту для підтримання високого рівня працездатності і творчої активності, дозволяють впроваджувати здоровий спосіб життя на виробництві та в сім’ї.

Мета: забезпечити глибоку теоретичну і практичну підготовку студентів, формуючи у них систему професійних знань та умінь з основ фізичного виховання. Сприяти розвитку у студентів творчого педагогічного мислення, вміння знаходити нові шляхи та форми роботи з фізичного виховання, а також розширення і поглиблення фонду їх інтелектуальних, рухових вмінь та навичок.

Стратегічними цілями фізичного виховання студентів є розвиток їх фізичного, морального та психологічного здоровя, формування усвідомлення потреби у фізичному вдосконаленні, розвитку інтересу до самостійних занять фізичною культурою і спортом.

Завдання: сформувати у студентів систему теоретичних знань з фізичної культури, яка в значній мірі визначає рівень і ступінь їх освіти, а також рівень їх професійної компетентності. Після вивчення дисципліни студент повинен знати:

• загальні теоретичні основи системи фізичного виховання;

• засоби та методи фізичного виховання;

• загальні та методичні принципи фізичного виховання;

• способи формування особистості в процесі фізичного виховання;

• закономірності, засоби та методи розвитку рухових здібностей людини;

• форми побудови занять, планування і контроль у фізичному вихованні.


Курс фізичного виховання передбачає комплексне вирішення виховних, освітніх і оздоровчих завдань. Підвищення рівня фізичної підготовки, оволодіння системою спеціальних знань, руховими уміннями і навиками забезпечують психофізичну готовність майбутніх спеціалістів до професійної діяльності, дозволяють їм застосовувати методи і засоби фізичної культури та спорту для підтримання високого рівня працездатності і творчої активності, дозволяють впроваджувати здоровий спосіб життя на виробництві та в сім’ї.

Мета: забезпечити глибоку теоретичну і практичну підготовку студентів, формуючи у них систему професійних знань та умінь з основ фізичного виховання. Сприяти розвитку у студентів творчого педагогічного мислення, вміння знаходити нові шляхи та форми роботи з фізичного виховання, а також розширення і поглиблення фонду їх інтелектуальних, рухових вмінь та навичок.

 Завдання: сформувати у студентів систему теоретичних знань з фізичної культури, яка в значній мірі визначає рівень і ступінь їх освіти, а також рівень їх професійної компетентності. Після вивчення дисципліни студент повинен знати:

• загальні теоретичні основи системи фізичного виховання;

• засоби та методи фізичного виховання;

• загальні та методичні принципи фізичного виховання;

• способи формування особистості в процесі фізичного виховання;

 • закономірності, засоби та методи розвитку рухових здібностей людини;

• форми побудови занять, планування і контроль у фізичному вихованні.

Стратегічними цілями фізичного виховання студентів є розвиток їх фізичного, морального та психологічного здоров’я, формування усвідомлення потреби у фізичному вдосконаленні, розвитку інтересу до самостійних занять фізичною культурою і спортом.


Курс фізичного виховання передбачає комплексне вирішення виховних, освітніх і оздоровчих завдань. Підвищення рівня фізичної підготовки, оволодіння системою спеціальних знань, руховими уміннями і навиками забезпечують психофізичну готовність майбутніх спеціалістів до професійної діяльності, дозволяють їм застосовувати методи і засоби фізичної культури та спорту для підтримання високого рівня працездатності і творчої активності, дозволяють впроваджувати здоровий спосіб життя на виробництві та в сім’ї.

Мета: забезпечити глибоку теоретичну і практичну підготовку студентів, формуючи у них систему професійних знань та умінь з основ фізичного виховання. Сприяти розвитку у студентів творчого педагогічного мислення, вміння знаходити нові шляхи та форми роботи з фізичного виховання, а також розширення і поглиблення фонду їх інтелектуальних, рухових вмінь та навичок.

 Завдання: сформувати у студентів систему теоретичних знань з фізичної культури, яка в значній мірі визначає рівень і ступінь їх освіти, а також рівень їх професійної компетентності. Після вивчення дисципліни студент повинен знати:

• загальні теоретичні основи системи фізичного виховання;

• засоби та методи фізичного виховання;

• загальні та методичні принципи фізичного виховання;

• способи формування особистості в процесі фізичного виховання;

 • закономірності, засоби та методи розвитку рухових здібностей людини;

• форми побудови занять, планування і контроль у фізичному вихованні.

Стратегічними цілями фізичного виховання студентів є розвиток їх фізичного, морального та психологічного здоров’я, формування усвідомлення потреби у фізичному вдосконаленні, розвитку інтересу до самостійних занять фізичною культурою і спортом.