Дисципліна „Геоінформаційні технології в оцінці нерухомості” вивчає теоретичні та практичні аспекти використання геоінформаційних технологій при проведенні оцінки земель та нерухомого майна.

Мета вивчення дисципліни - опанування майбутніми фахівцями землевпорядниками принципів оцінки земель та нерухомого майна та застосування геоінформаційних технологій при здійсненні їх оцінки.

Основним завданням вивчення дисципліни є формування у фахівців теоретичних знань і практичних навичок застосування сучасних геоінформаційних технологій при проведенні оцінки землі та нерухомого майна.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати: основи загальної геоінформатики; прикладні аспекти використання ГІС у галузі оцінки нерухомості; можливості сучасного програмного ГІС-забезпечення щодо проведення оцінки нерухомості; методологію нормативної та експертної грошової оцінки земельних ділянок.

вміти: збирати та аналізувати інформацію за науковими критеріями; створювати та вести бази геоданих; застосовувати різноманітні види геоінформаційного аналізу для проведення оцінки земель та нерухомого майна; створювати в ГІС картографічні матеріали для проведення оцінки земель та нерухомого майна; проводити просторове моделювання з метою покращення якості процедури оцінки.