Метою дисципліни „Насіннєзнавство є вивчення життя й розвиток насіння, його вимоги до факторів навколишнього середовища, прийоми вирощування високоякісного насіння, способи його підготовки до сівби і зберігання, а також методи оцінки насіннєвого матеріалу і норми посівних стандартів. Дисципліна „Насіннєзнавство є нормативною (обов'язковою) для здобувачів підготовки спеціальності 201 «Агрономія». У технології вирощування високих урожаїв сільськогосподарських культур важливе значення має якість насіннєвого матеріалу.

Завдання вивчення дисципліни – це формування у студентів теоретичних і практичних знань з насіннєзнавства, які будуть використані ними при вивченні біологічних, сільськогосподарських та інших наук. Основне завдання насіннєзнавства – дослідження насіннєвого матеріалу з метою поліпшення посівних якостей та врожайних властивостей насіння. Наукові дослідження з насіннєзнавства мають велике значення для практики насінництва, яке розробляє заходи щодо розмноження насіння, зберігання його чистоти і забезпечення ним господарств.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

значення насіннєвого матеріалу у підвищенні врожайності сільськогосподарських культур;

умови формування насіння, його морфологію та анатомію;

хімічні та фізико-механічні властивості насіння;

закономірності формування та достигання насіння сільськогосподарських культур у зв'язку з умовами життя;

причини зниження якості насіння та заходи поліпшення посівних та врожайних якостей;

причини неоднорідності насіння та способи зменшення її негативного впливу;

особливості природного та набутого спокою насіння та способи його подолання; фактори, що впливають на довговічність насіння;

екологічні та агротехнічні умови вирощування, а також систему технологічних операцій, що забезпечують одержання високоякісного насіння;

основні способи підвищення посівних якостей і врожайних властивостей насіння;

правила відбору середніх проб насіння, методики визначення його посівних якостей;

документи на сортові і посівні якості насіння та правила їх оформлення;

основні положення законодавчих документів України, які регламентують виробництво, реалізацію та використання насіння й садивного матеріалу.

Вивчивши програму з насіннєзнавства студент повинен уміти:

•   визначати фази стиглості насіння й оптимальні строки його збирання;

•  визначити види і різновиди польових культур за морфологічними ознаками насіння;

• проводити відбір середніх проб з партії та аналіз насіння в лабораторії;

визначати посівні якості насіння основних сільськогосподарських культур відповідно діючих державних стандартів України;

визначати кондиційність насіння основних сільськогосподарських культур на підставі норм на сортові і посівні якості насіння;

• оформляти документацію на сортові і посівні якості насіння відповідно до ДСТУ 2240-93 та ДСТУ 4138-2002.