Мета практики: Сприяти поглибленню вивчення та засвоєння набутих      знань з технології кормовиробництва та технології виробництва продукції тваринництва.

Завдання практики : ознайомитися безпосередньо на виробництві з основними технологічними процесами при заготівлі кормів і виробництві різних видів продукції тваринництва.

Методика проведення навчальної практики: відвідання  науково-дослідного господарства  „Кутузівка”  та науково-виробничого центру ХЗВА - ознайомлення з основними наявними в ньому технологіями виробництва продукції тваринництва:

- при безприв’язному утриманні сільськогосподарських тварин

- ознайомлення з технологією виробництва молока при прив’язному утриманні  та технологією утримання та розведення кіз, овець, свиней, коней

- ознайомлення з технологією виробництва м’яса бройлерів та відвідування акваріумів і музею диких предків свійських тварин.

 Екскурсія до провідних тваринницьких ферм області.

 

Зміст навчальної практики.

 

1-день /6 годин/

 

Ознайомитися з основними виробничими показниками науково-дослідних господарств  „Кутузівка”. Ознайомлення на місцевості з територією вибраної для забудови молочного комплексу, основними допоміжними приміщеннями на молочної фермі. Визначити відповідність території та приміщень санітарно - гігієнічним  вимогам щодо їх розміщення .Ознайомлення  з машинами та обладнанням по переробці та зберіганню молока ,видаленню гною роздачі кормів. Ознайомлення з послідовністю виконання технологічних операцій по доїнню корів. Визначення жиру та білка молока у лабораторних умовах. Бухгалтерський і племінний облік.

 

2 – день /6 годин/

 

Ознайомлення з основними виробничими показниками „Лозовенкька”  та способами утримання молодняку різних статево –вікових груп. Ознайомлення з літньо – табірним утриманням молодняку та визначити відповідність його технологічним та санітарно –гігієнічним вимогам, а також технологією утримання свиней.

 

3 – день /6 годин/

 

Ознайомитися  з технологією заготівлі сіна, сінажу, силосу та основними технологічними прийомами щодо розведення та технологією утримання кіз, коней, бройлерів. Відвідування  музею диких предків свійських тварин.

 

4 – день /6 годин/

 

Ознайомлення з методами запису до державних племінних книг. Ознайомлення з інструментами та обладнанням для штучного осіменіння та взяття промірів великої рогатої худоби. Методичні підходи до визначення стану статевої охоти у корів і телиць. Розробка схеми годівлі телят від народження до 12-18-місячного віку. Відвідування пасіки.

 

5 – день /6 годин/

 

Ознайомлення з формами первинного зоотехнічного обліку на тваринницької фермі. /4 год/

Прийняття звітів та проведення заліку./2 год/