Передбачено: вивчити геологічну будову місцевості та форми її рельєфу; ознайомлення з методологією геологічних досліджень; навчити використовувати геологічні та геоморфологічні карти,  вивчення основних загальних  показників і властивостей ґрунтів, формування ґрунтових режимів, методів і способів  їх регулювання, протікання ґрунтових процесів, факторів формування ґрунтової родючості, особливостей процесів ґрунтотворення, конкретних представників ґрунтового покриву України, їх агрономічних властивостей та шляхів підвищення родючості.

ECTS 3,00/90