Програма вивчення навчальної дисципліни «Агрохімічна паспортизація земель» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістр спеціальності 201 Агрономія ОПП Експертна оцінка ґрунтів.

Предметом вивчення навчальної «Агрохімічна паспортизація земель»  є підготовка фахівців, які мають володіти знаннями та вміннями  з розробки агрохімічних паспортів різних підприємств, вивчення методики обстеження ґрунтів на вміст мікроелементів та важких металів, радіонуклідів, пестицидів.

Мета дисципліни «Агрохімічна паспортизація земель» передбачає формування  у здобувачів знань необхідних для проведення сучасної, повноцінної агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення з використанням останніх досягнень науки й, зокрема, із застосуванням уніфікованого методу розрахунку агрохімічного й еколого-агрохімічного балу для об’єктивної оцінки якості земель.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Агрохімічної паспортизації земель» є визначення показників якісного стану ґрунту, їх зміни господарської діяльності, а також умов для раціонального використання мінеральних, органічних добрив у господарствах всіх форм власності, збереження, відтворення їх родючості.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати: основні законодавчі та нормативні документи на основі яких розробляється агрохімічний паспорт об’єктів господарської діяльності, знати методики обстеження ґрунтів на вміст мікроелементів та важких металів на землях поза- та  в зоні техногенного впливу; нормативи, що встановлені в галузі охорони і відновлення ґрунтів;

уміти: розробляти агрохімічний паспорт земель; розраховувати агрохімічний та еколого-агрохімічний бал; проводити польовий метод агрохімічної паспортизації земельної ділянки.