Конспект лекцій присвячений вивченню основ інформатики, апаратних засобів, можливостей використання комп'ютерних мереж в сільгоспвиробництві, містить матеріал з прийомів обробки різноманітної інформації за допомогою електронної таблиці OOo Calc (створення баз даних, принципи розв'язання прикладних задач), текстового редактора OOo Writer (робота зі структурованими документами, графічні можливості редактора), редактора презентацій OOo Impress.


Конспект лекцій  містить опис основ економічної інформатики, понять про експертні та навчальні системи, можливості використання комп'ютерних мереж в економіці, матеріал з прийомів обробки економічної інформації за допомогою електронної таблиці OOo Calc (створення баз даних, принципи розв'язання прикладних задач), текстового редактора OOo Writer (робота зі структурованими документами), системи управління базами даних OOo Base, редактора презентацій OOo Impress.