Адміністрування податків

Для здобувачів освітнього рівня «магістр»  спеціальності 071 Облік і оподаткування.

Розробник курсу:
Іванов Іван Іванович: кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту.