Метою вивчення навчальної дисципліни є творче засвоєння всього комплексу найвизначніших, вирішальних явищ у світовій та вітчизняній архітектурі та містобудуванні.

Завдання вивчення історії архітектури,  містобудування, мистецтв та дизайну є формування у студентів чіткої уяви про творчий зміст професії архітектора, про методи і цілі його роботи в різних соціально-історичних обставинах, протягом різних історичних епох.

В процесі навчальних занять студент повинен знати:

  • основні етапи формування світової та вітчизняної архітектурно-містобудівної спадщини;
  • ознаки та особливості архітектурних стилів та напрямів;
  • типологію архітектурних споруд і комплексів, які зводились в різні епохи та представляють архітектурну спадщину різних країн, а також характерні риси творчості найвідоміших архітекторів минулого та сучасності;
  • архітектурно-конструктивні особливості будівель – пам’яток світової та вітчизняної архітектури;
  • понятійно-термінологічний апарат.

 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен вміти:

·         на основі отриманих знань визначати головні закономірності розвитку світової і вітчизняної архітектури;

·                                 систематизувати пам’ятки архітектури і містобудування;

·         аналізувати конкретну пам’ятку архітектури або містобудування, виявляти найбільш типові або специфічні риси їх об’ємно-планувальної і композиційної структури.

Навчальна програма розрахована на студентів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційними програмами підготовки бакалаврів і побудована за вимогами КМСОНП.